Catalog de produse

VDT Construct - Incredere. Profesionalism. Creativitate

0755 114 095
Capadecor ArteTwin Effect Gold/Silber

Capadecor ArteTwin Effect Gold/Silber

Tehnică decorativă cu efect special pentru interior. 

Descriere

Domeniu de aplicare

Capadecor ArteTwin este o tehnică de şpaclu multicoloră, foarte atractivă, pentru suprafeţe interioare de o eleganţă naturală. Tehnica ArteTwin constă în aplicarea simultană a două sau mai multe componente printr-o tehnică de şpăcluire. Datorită multiplelor posibilităţi de combinaţie a materialului şi a variatelor tehnicii de lucru, rezultă suprafeţe cu un aspect optic variat de la discret la contrastant.

Efectul ArteTwin este potrivit pentru înnobilarea suprafeţelor generând un aspect metalic, auriu sau argintiu, fie pentru a accentua parțial anumite zone, fie p

Proprietăți 

  •      Acrilică
  •      Gata pregătită de aplicare
  •      Ecologică, fără miros
  •      Fără solvenţi
  •      Posibilitate de curăţare

Liant

Dispersie acrilică.

Ambalaj/Capacitate recipient

2,5 litri

Culoare

Alb-transparent cu particule albe perlate argintii sau aurii.

Grad de luciu

Luciu Metalic

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheţ, în recipiente bine închise.

Utilizare conform Info tehnic nr.606/Definiția domenilor de aplicare

Interior 1

Interior 2

Interior 3

Exterior 1

Exterior 2

+

+

?

-

-

(-) nu este adecvat / (?) adecvat condiționat / (+) adecvat

 

Aplicare

Suporturi recomandate

Toate suporturile interioare uzuale, curate, uscate şi fără substanţe de separare. 

Pregătirea suprafeței 

Indicaţie:

Suprafeţele rugoase şi uşor structurate se vor gletui cu Caparol AkkordSpachtel Fein sau Mitel, respectiv cu Akkord-Leichspachtel.

Tencuielile de mortar din grupele PI, P II şi P III: 

Tencuielile tari şi cu absorbţie normală se vopsesc cu Caparol-Haftgrund fără o prelucrare prealabilă. Pe tencuielile absorbante şi uşor nisipoase se aplică un grund cu Caparol OptiGrund ELF sau CapaSol LF. Pe tencuielile puternic absorbante şi nisipoase se grunduiesc cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Gleturile de ghips şi tencuielile de mortar din grupele P IV :

În cazul gleturilor de ghips, se şlefuieşte pojghiţa de sinterizare cu o foaie abrazivă, se curăţă de praf şi se grunduiesc cu Caparol-Haftgrund.

Plăcile de ghips: 

Se şlefuiesc suprafeţele chituite. Pe plăcile absorbante se aplică un grund de tipul CapaSol LF. Pe suprafeţele puternic absorbante se aplică Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger. Plăcile normal-absorbante se grunduiesc cu Caparol-Haftgrund.

Plăcile de ghips-carton: 

Se şlefuiesc suprafeţele chituite. Suprafeţelor chituite se grunduiesc cu CapaSol. Plăcile puternic absorbante se grunduiesc cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger. Plăcile normal absorbante se grunduiesc cu Caparol-Haftgrund. La plăcile care prezintă pete de substanţe solubile în apă, colorate, se aplică un strat de grund fin de filtrare Caparol AquaSperrgrund. A se vedea fişa tehnică pentru Caparol AquaSperrgrund.

Beton: 

Se îndepărtează eventualele bavuri, cât şi resturile de materiale prăfoase sau nisipoase. Suprafeţele puternic absorbante se grunduiesc cu Caparol-Tiefgrund TB sau  AmphiSilan-Putzfestiger. Suprafeţele normal absorbante se grunduiesc cu Caparol-Haftgrund.

Suprafeţele acoperite cu o vopsea portante:

Straturile anterioare de vopsea mate şi uşor absorbante se vopsesc fără o prelucrare  prealabilă. Straturile vechi de lac sau cele lucioase se şlefuiesc mat, după care se grunduiesc cu Caparol-Haftgrund.

Suprafeţele acoperite cu vopsea neportante: 

Suprafeţele acoperite cu lacuri, dispersii colorate sau tencuieli pe bază de răşini sintetice deteriorate se îndepărtează. Pe suprafeţele netede, uşor absorbante se aplică Caparol-Haftgrund. Suprafeţele absorbante, poroase şi nisipoase se grunduiesc cu Caparol OptiGrund ELF sau CapaSol LF. Straturile de vopsea de natură minerală, deteriorate se îndepărtează mecanic şi se curăţă de praf. Se aplică un grund Caparol-Tiefgrund TB sau  AmphiSilan-Putzfestiger.

Suprafeţele acoperite cu vopsea amestecată cu clei:

Se spală suprafaţa şi se aplică un grund de profunzime Caparol-Tiefgrund TB sau  AmphiSilan-Putzfestiger.

Tapetele nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate pe hârtie, tapet neaderent:

Resturile de tapet se îndepărtează. Cleiul şi resturile de tapet se spală. Suprafeţele respective se grunduiesc cu Caparol-Tiefgrund TB sau  AmphiSilan-Putzfestiger.

Suprafeţele pătate cu nicotină, apă, negru de fum sau grăsime:

Petele de nicotină, precum şi petele de negru de fum sau grăsime se spală cu apă cu detergent menajer degresant, după care se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curăţă uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund de izolaţie cu Caparol AquaSperrgrund (Fişă tehnică nr. 384).

Lemn şi masă lemnoasă: 

Se aplică un strat de grund de tip Capacryl Holz-IsoGrund. Pe plăcile melaminate se face o grunduire cu Capacryl-Haftprimer.

Mici suprafeţe defectuoase:

După pregătirea corespunzătoare, se repară conform indicaţiilor de prelucrare cu Caparol Akkordspachtel şi, după caz, se aplică ulterior un strat de vopsea drept grund.

Atenţie:

La aplicarea Caparol-Tiefgrund TB pe suprafeţele interioare apare un miros specific de solvent. De aceea în spaţiile sensibile la mirosuri se va utiliza AmphiSilan-Putzfestiger.

Mod de aplicare

Compoziţia straturilor:

Stratul intermediar: 

După grunduirea suportului se aplică un strat intermediar de Indeko-Plus sau Caparol-Putzgrund alb evitându-se formarea unei structuri ca urmare a aplicării cu rola.

Atenţie:

ArteTwin nu se aplică direct peste suprafeţe alcaline (ex. vopsele sau tencuieli silicatice).

Stratul final:

ArteTwin Basic şi ArteTwin Effect sunt aplicate pe gletiera specială si cu ajutorul acesteia se şpăcluieşte peretele. În funcţie de efectul optic dorit se poate lucra “ud pe ud” sau se poate aştepta uscarea primului strat. Pentru aceasta urmaţi instrucţiunile de aplicare. 

Tehnica de aplicare:

Tehnica de şpăcluire ArteTwin se bazează pe aplicarea simultană a două materiale (Tehnica Twin). Pentru aceasta se pot aplica două nuanţe de ArteTwin Basic sau o combinaţie între ArteTwin Basic şi ArteTwin Effect Gold sau Silber, alăturate, pe gletiera specială iar apoi, prin tehnica de şpăcluire, se aplică pe stratul suport prin apăsare sub formă de pete. Această tehnică de şpăcluire poate fi adaptată în funcţie de efectul optic dorit. Astfel rezultă un efect optic unic ArteTwin. Această etapă se poate relua după uscarea materialului. Când se doreşte obţinerea unui efect perlat, după uscarea materialului se poate aplica un strat de ArteTwin Effect Gold sau Silber pe întreaga suprafaţă sau sub formă de pete. Pentru suprafeţe foarte apropiate cum ar fi de ex. colţurile interioare, se va utiliza pentru aplicare unelte potrivite (pensulă moale).

Instrucțiuni de aplicare

 


Pasul 1: Stratul intermediar se aplică cu rola şi se periază  pentru uniformizare.

 

 

 

Pasul 2: Materialul se aşează alăturat pe gletiera specială pentru ArteTwin.

 

 

Materialul se aplică sub formă de pete alăturate pe startul suport pe direcţii diferite.

 

 

 

Petele de material se omogenizează pe suprafaţă…

 

 

 

Pasul 3:

 … şi se şpăcluieşte conform modelului dorit.

 

 

După uscarea primului strat se aplică ArteTwin Effect Gold sau Silber sub formă de pete sau pe întreaga Suprafaţă prin  aceeaşi tehnică de şpăcluire.

 

 

Consum

Şpăcluire cu ArteTwin Basic şi ArteTwin Effect: 

cca.250-300 ml/m2 ArteTwin Basic şi cca.150 ml/m2 ArteTwin Effect.

Acoperire cu ArteTwin Effect (strat final):

cca. 50-150 ml/m2, în funcţie de tehnica de aplicare.

Consumul exact se determină după efectuarea de probe pe stratul suport.

Temperatura minimă de lucru

+ 5°C pentru suport şi aer.

Timp de uscare

La + 20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, după cca. 6 ore este uscat la suprafaţă.

La aplicarea mai multor straturi, timpul de uscare a unui strat este de cca.12 ore.

Unelte

Gletieră specială ArteTwin

Gletieră din material plastic specială cu colţuri rotunjite şi talpă interschimbabilă pentru aplicarea simultană a unuia sau mai multe produse ArteTwin. 

Pentru aplicarea produsului ArteTwin se va utiliza numai acest tip de gletieră, alte modele nu sunt permise.

Curățarea instrumentelor de lucru

Se curăță cu apă după întrebuințare, iar după caz împreună apă cu detergent lichid.

Indicații

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării) 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii, se va clăti imediat cu apă. 

A nu se deversa în ape, canalizare sau sol.

Alte indicaţii: vezi fişa cu date de siguranţă a produsului.

Dispoziții Dezafectare 

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material ca  vopsele întărite sau gunoi menajer.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul VOC

Categoria A/I): max.200 g/l (2010).. Acest produs conţine maxim 50 g/l VOC.

Cod produs Vopsele si lacuri

M-DF02

Declarație conținut de substanțe

Dispersie pe bază de răşină acrilică, Pigment colorat, Material de umplutură mineral, Apă, Aditivi, Conservanţi.


Acest produs nu are specificatii introduse.
Acest produs nu are features introduse
Acest produs nu are fisiere introduse.